Çay Mucizesi

Çay Mucizesi

Aslında  “Yeşil Çay” ı duymayanınız ve bilmeyeniniz yoktur. İnsan bedeninin bekçisi, zamana bağlı olmadan her zaman tüketebileceğiniz, güçlü oksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu, kan şekerini düşürücü, iltihabı önleyici, kolestorolü düşürücü, kalp rahatsızlığına, metabolizmayı düzenleyici etkisi konusunda binlerce sayfalık yazılar, paylaşımlar, uzman görüşleri, bitki uzmanları, sağlıkla ilgili dünya otoritelerinin hemen hemen hepsinden duyduğunuz bazı “fayda” lardan birileridir.

Gerek ülkemizde gerekse dünyada sudan sonra en çok tüketilen  “faydalı”  içeçecektir. 

Çayın içinde bulunan kuvvetli  “Polifenollar” insana gerekli olan en etkili antioksidandır. Çay hususunda yapılan araştırmalarda  “polifenollerin”  kanser karşıtı ve tümör gelişimi için çalışan enzimleri etkisiz kıldığını, kanseri tetikleyen unsurlarıda işlevsiz hale getirebileceği belirtiliyor. 

 

Sizin Ç ay ı n ı z Siyah m ı yoksa ye ş il mi? Olsun!

Çayın rengi o kadar da önemli değildir aslında önemli olan  “Çay’ın ne gibi işmlere tabi tutulduğudur.”  Çayın  yeşil, siyah, kırmızı, beyaz  olması çayın kendi yapraklarının toplandıktan sonra yapılan işlemler ve o işlemlerin derecesidir.  Siyah çay ın en önemli özelliği  “fermante”  edilmiş olmasıdır.  Kırmızı çay  kısmen fermante edilmiş,  yeşil çay  ise  hiç fermante edilmemiş tir ancak belirli bir sıcaklıkta kurutulmuştur.  Beyaz çay  ise neredeyse hiç işlem görmemiştir.

Bu dört çeşit çay arasında olgunlaşmamış, tam olarak filizleri tam açmadan önce toplanan çaya “beyaz çay” denir. Filizlerinin üzeri gümüş rengimsi tüyleridir. Çay kurutulduğunda bu gümüş rengimsi tüyleri beyaza döner ki bu çaya “beyaz çay” denir. Ve en az işlenen çay türüdür, işte bu çay “polifenoller” açısından en zengin ve en makbul çaylardandır.

Çayı Naıl Hazırlamalıyız?

Hepsi de olgun yapraklardan yapılan yeşil, kırmızı ve siyah çay kurutulur. Bundan sonra uygulanan işlem hepsi için birbirinden biraz farklıdır.  Yeşil çay  yapmak için kurutulan yapraklar buhara tutulur ya da belli bir ısıda karıştırılarak pişirilir, sonra tekrar kurutulur.  Kırmızı çay  yapmak için kurutulmuş yapraklar önce ufalanır sonra kısmen fermente edilir, sonra belli bir ısıda karıştırılıp kavrularak kurutulur.  Siyah çay  yapmak için kurutulmuş yapraklar ilk olarak sarılır, sonra tam olarak fermente edilir, ardından belli bir ısıda karıştırılarak pişirilip kurutulur. Dünyada tüketilen çayın yüzde yetmiş sekizini siyah çay oluşturur, yeşil çayın kapladığı alansa yüzde yirmidir.

 

Hem siyah hem yeşil çay kanserle savaşır.  

Çay yaprağına uygulanan işlemler kimyasal niteliğini değiştirir. Koyu renk çayların daha fazla işlemden geçirildiğini artık biliyoruz, ancak bu durum bu besinin sağlık açısından sağladığı faydaları kaybettiği anlamına gelmiyor. Yeşil çay ve tahminen ondan daha az işleme tabi tutulan beyaz çay kateşin olarak adlandırılan çok güçlü bir  polifenol  grubu içerir. Kateşinler yeşil çaya kanser karşıtı özelliğini kazandıran bir polifenoldür.

İ nme riskini azalt ı yor.

Siyah ç ay ise ye ş il ç aydan daha fazla kompleks polifenol i ç erir. Siyah ç ay ı n fermentasyonu s ı ras ı ndapek ç ok ö zel antioksidan olu ş ur. Journal of Nutrition da 2001 senesinde yay ı mlanan bir ara ş t ı rma raporunda ve Hollanda NationalInstitute of Public Healtand the Environment tarafından yapılan bir araştırmada düzenli siyah çay tüketimi ile inme riskindeki düşüş arasında bağlantı bulunmuştur. Yapılan bir başka çalışmada ise, 552 erkek 15 yıl boyunca gözlem altına alınmış ve siyah çaydaki flavonoidlerin inme ve kalp krizine sebep olabilecek “kötü” kolesterol yani LDL üretiminin düşmesine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Biliyor muydunuz? Siyah ç ay damarlar ı n g ö revini yerine getirmesine yard ı mc ı olur, inme ve kalp rahats ı zl ığı n ı ö nler.  

Cancer ‘da yayımlanan yakın tarihli bir araştırma,  109 Polonyalı kadın arasında yüksek miktarda siyah çay tüketiminin, salyada en güçlü östrojen hormonu olan ve hormonla ilintili kanserlerde kansorejenlerin seviyesinin azalmasına sebep olduğunu ortaya çıkartmıştır.

Yeşil çay mucizesi

Yeşil çay; gerçekten de  dünyadaki en muhteşem besinlerden biridir, kanser karşıtı özelliği vardır. Kilo vermeye yardımcıdır. Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlığı oranını önemli derecede düşürmesiyle  bilinir.

Ayrıca içinde depresyon ve bunalımın üstesinden gelmeye yardımcı olan bileşkeler içerir. Yapılan araştırmalar ne diyor? Kanser önlenmesinde yeşil çayın etkisi o kadar güçlüdür ki;  Ulusal Kanser Enstitüsü’nün Kanser Önleme Dalı,  çay bileşkelerini insan deneklerde kanser önleme amaçlı kullanmak için bir plan başlatmıştır. Örneğin 1994 senesinde  Journal of the National Cancer Institute,  yeşil çay tüketmenin  Çin’deki erkek ve kadınlarda yemek borusu kanser riskini yaklaşık yüzde 60 oranında azalttığını gösteren epidemiyolojik bir incelemenin sonu��larını yayımlamıştır.  2004 senesinde  Harvard Tıp Fakültesi ‘nden bir ekip, yeşil çayın yemek borusu ile ilişkili kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalmasını engellediğini ifade etmiştir.  Gerçekleştirilen yüzlerce yeşil çay araştırması, yeşil çayın insanlarda görülen ve aşağıda listelenen kanser türlerini önlemekte etkili olduğu artık günümüzde oldukça kesinleşmiş bir gerçektir:  kolon, yemek borusu, pankreas, rektum ve mide kanserleri.

Y eşil çaydaki kateşinlerin kanser karşıtı ve antioksidan etkilerini gösteren araştırmaların sayısı oldukça çoktur. Tek bir örnek vermek gerekirse T okyo Japonya’da Kanser Kemoterapi Merkezi ‘ nde gerçekleştirilen, lösemi ile kolon kanseri hücre kültürlerinin kullanıldığı heyecan verici bir araştırmada yeşil çayın telomerazı doğrudan ve güçlü bir şekilde engellediği kanıtlanmıştır. Telomeraz, tümör hücre kromozomlarının uç noktalarını besleyerek kanser hücrelerini “ölümsüzleştiren”  bir enzimdir. Yeşil çay kolesterolü düşürür Yeşil çayın kolesterol düşürücü etkisi hem hayvan hem de insan üzerinde yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Yeşil çay aynı zamanda vücutta yer alan pıhtı ve inmeye sebep olabilen fibrinojen maddesinin de miktarını azaltır. Circulation Journal ‘da Temmuz 2004′te yayımlanan  “Yeşil Çay Tüketiminin Koroner Arter Rahatsızlığının Gelişimi Üzerindeki Etkileri”  başlığını taşıyan bir makalede araştırmacılar, hastaların yeşil çay tüketimlerinin koroner arter rahatsızlığına yakalanma olasılıklarını düşürdüğü sonucuna varmışlardır.  Yeşil çay kilo vermeye yardımcıdır.

Ye ş il ç ay kilo vermek isteyen ki ş ilere de yard ı mc ı olabilir.

American Journal of Clinical Nutrition ‘da yayımlanan bir araştırmada yeşil çay içirilen erkekler yeşil çaydan farklı ancak ona çok benzer bir içecek tüketenlere kıyasla daha çok kalori harcamıştır. Araştırmalar yeşil çayın metabolizmayı daha fazla çalıştırdığını dile getirmektedir.   Yeşil Çay dopaminin salgılanmasını sağlar Ye ş il ç aydaki tenin adl ı madde iyi bir ruh haline ve artan bir rahatlama hissine neden olur.  Hatta Japonya’da sadece bu maksatla kullanılmaktadır. Tenin, beyni sakinleştirme eğilimi olan bir hormonun salgılanmasını sağlar. Aynı zaman da mutluluk ile yakından ilintili olan temel beyin kimyasallarından dopaminin salgılanmasını da tetikler. Dopamin beynin temel zevk ve ödül sağlayıcısıdır ve çay içildiğinde salgılanan dopamin büyük oranda mutluluk hissine katkıda bulunur.

Alzheimer’a karşı yeşil çay! Antioksidanların nörodejeneratif rahatsızlıkların önlenmesinde önemli bir rölü vardır.  Annals of Clinical Psychiatry’ de 2005 senesinde yayımlanan  “Antioksidanlar ve Alzheimer Hastalığının İncelenmesi” başlıklı bir araştırmada, alzheimer’ın önlenmesine yardımcı olacak etkenler bildirilmiştir ki bunlar:  Yeşil çay, sarımsak, resveratrol (üzüm çekirdeği), C ve E vitaminidir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Topkapı Mah. Topkapı Cd. Dullar Çık. No:2 K:4 34104 Fatih / İstanbul

0212 533 01 33

Copyrights © 2019 • Tüm hakları saklıdır